RAAMATUPIDAMISTEENUSE FIRMAD
RAAMATUPIDAMISTEENUSE HINNAKIRI
KONTAKTID

JA LISATEENUSED

Prindi

Lisateenuse nimetus

Hind/ hinnavahemik €

Lisateenuse nimetus

Hind/hinnavahemik €

Töötasu arvestus töötaja kohta 4.50 Töölepingu vormistus 3.20
Raamatupidamise sissekorra eeskirjad 57.50-191.50 Arhiveerimine 4 cm kaust 2.00
Korralduse, käskkirja vormistus digitaalseks allkirjastamiseks 2.00 Arhiveerimine 8 cm kaust 4.00
Tööajatabeli pidamine kuude lõikes 6.40 Majandusaasta aruanne lepingupartnerile ühe kuu baashind
Maksudeklaratsioonide (N. KMD;TSD;VD;INF) esitamine Maksu-ja tolliametile 3.20 Majandusaasta aruanne kokkuleppehind, kuid mitte alla 70.00
Maksudeklaratsioonide parandus 6.40 Põhivara arvestus aastas PV kohta 1.30
Haigekassas töötaja arvele-ja mahavõtt; saatekiri töövõimetuslehega digitaalselt 3.20 Inventuuri läbiviimine; vormistus 20.00-58.00
Statistika aruande täitmine ja esitus estat.stat.ee kaudu 6.40 Müügiarve teostamine 0.20
Töö- või ametilähetuse aruanne 2.00 Postitusteenus (mark+ümbrik) 1.00
Vahearuanded pangale, liisingfirmale 32.00 Raamatupidaja viibimine firmas 15.00 tund

 

http://www.web2.ee
Kodulehtede valmistamine